EU Project

EU Project

Naziv projekta: Digitalna izrada klišeja za fleksotisak
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Nositelj: 5M-IGI d.o.o. Antuna Gustava Matoša 1/1, 21000 Split

Poduzeće 5M-IGI d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom “Digitalna izrada klišeja za fleksotisak”. Ovaj poziv se financira iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”
Provedba projekta započela je 15.11.2021., a trajanje projekta je 16 mjeseci, odnosno do 14.03.2023.

Naziv specifičnog cilja: Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo

Sažetak projekta: 5M-IGI ima iskustva u procesima proizvodnje fleksibilne ambalaže več više od 20 godina, te je dio tvrtke smješten unutar tvornice Aluflexpack gdje smo se upoznali sa svim procesima. Ambalaža proizvedena u tehnici bakrotiska proizvodi više od 50% stakleničkih plinova i 60% više energije u odnosu na flekso tisak. Uz pomoć nanovijih tehnologija kod pripreme tiska i digitalne izrade klišeja za flekso tisak možemo sudjelovati u proizvodnji ambalaže jednake ili slične kvalitete kao bakro tisak, ali sa manjim troškovima, ekološki povoljnijim riješenja i uz uštedu energije. Projekt predviđa nabavu softvera i hardvera za digitalnu izradu klišeja najnovije tehnologije, bolje kvalitete, zelenije tehnologije u usporedbi sa današnjom izradom klišeja.

Aktivnosti projekta su:
1. Uvođenje digitalnog sistema za izradu klišeja za fleksotisak
2. Upravljanje projektom
3. Promidžba i vidljivost

• Ukupna vrijednost projekta: 5.384.342,32 HRK
• Ukupni prihvatljivi troškova: 3.995.000,00 HRK
• Iznos bespovratnih sredstava: 1.875.400,00 HRK

Kontakt osoba za više informacija:
Neven Gašpić,
neven.gaspic@st.t-com.hr
tel.: +385 91 264 0899
Više informacija možete saznati na linku: strukturnifondovi.hr

LET'S WORK IT OUT TOGETHER!

Feel free to contact us for more informations or request an offer.

Contact Us