Eu project

EU project


Naziv projekta: E ovjera tiska

Nositelj: 5M-IGI d.o.o. Lovretska 16, 21000 Split

Cilj projekta i kratak opis aktivnosti:

Glavne karakteristike projekta su poboljšanje komunikacije svih dionika, te pružanje dodatnih mogućnosti.

Aktivnosti u projektu su sljedeće:

1. Upravljanje projektom – omogućava uspješnu i pravovremenu
provedbu projekta.
2. Priprema natječajne dokumentacije i provođenje postupka nabave –
provedba postupka nabave osigurava ostvarenje ostalih planiranih rezultata projekta.
3. Instaliranje i postavljanje opreme i sustava – uključuje implementaciju opreme i programskih sustava
4. Obuka djelatnika za rad s novim sustavima –Ova aktivnost predstavlja
jedan od osnovnih nematerijalnih preduvjeta za osiguranje pune funkcionalnosti i spremnosti za rad djelatnika s novim sustavima.
5. Promocija društva ciljanim skupinama i osiguranje vidljivosti projekta – cilj ove aktivnosti je informirati ciljne skupine, krajnje korisnike i širu javnost o ciljevima i rezultatima projekta. Pored toga, cilj je osigurati vidljivost projekta, odnosno informirati javnost da je projekt financiran sredstvima Europske unije, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 623.031,05 kune.

Europska unija financira projekt s intenzitetom potpore od 80% prihvatljivih troškova.

Razdoblje provedbe projekta je ukupno 10 mjeseci, od 15.01.2015. do 15.10.2015. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Neven Gašpić.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni
razvoj.


Project Name: SOFTPROOF

Project Holder: 5M-IGI d.o.o. Lovretska 16, 21000 Split

Project Objective and Brief Description of the Activities

Main Features of the Project aim to improve communication between all
participants and to offer new benefits.

The Project activities are as follows:

1. Project management – providing successful and timely implementation of the project.
2. Preparation and implementation of public procurement procedure –
ensuring the realization of other results planned under the Project;
3. Hardware and software installation – including implementation of
equipment and software systems.
4. Training of staff for new software – this activity represents one of the basic non-material preconditions for full functioning of the equipment and ability of the staff to operate the new systems.
5. Social promotion of target groups and visibility of the project – this
activity aim is to inform the target groups and end users as well as public in general about goals and results of the project. Besides, the goal is also to ensure the project visibility as a project financed by the European Union and the European Regional Development Fund.

Total value of the Project is HRK 623,031.05.

The Project is financed by the European Union in the amount of 80% of
costs acceptable to the European Unions.

The Project implementation period is 10 (ten) months from January 15 to October 15, 2015.

Person to contact is Neven Gašpić.

The Project is co-financed by the European Union out of the European
Regional Development Fund.


logotipovi_za_nadmetanje